glasgow declaration duurzaam toerisme

Toeristische sector tekent Glasgow Declaration voor duurzaam toerisme

glasgow declaration duurzaam toerisme

De toeristische sector heeft de Glasgow Declaration for Climate Action in Tourism ondertekend. Met dit eigen charter schaart de sector zich net als regeringen achter klimaatbeleid en het engagement om de emissies uit toerisme te halveren tegen 2030 en een nuluitstoot te bereiken in 2050. 

“Toerisme is wereldwijd verantwoordelijk voor ongeveer 8 procent van de totale koolstofuitstoot. De United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC) van de Verenigde Naties voorspelt bovendien een toename van de uitstoot door het toerisme van 25 procent tot 2030. Daarmee heeft de sector een belang én de verantwoordelijkheid om de uitstoot van broeikasgassen fors terug te brengen”, stelt Conrad van Tiggelen, strategiemanager bij het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen.

De organisatie is een van de 300 pioniers die de Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism hebben ondertekend. Deze verklaring wijst op de noodzakelijke maatregelen binnen het toerisme en wil zorgen voor krachtige toezeggingen én daden om de uitstoot veroorzaakt door het toerisme in het volgende decennium met de helft te verminderen en zo snel mogelijk vóór 2050 de Net Zero-status te bereiken.

Van blablabla tot concreet actieplan

De Glasgow Declaration erkent de dringende nood aan een consistent klimaatplan op wereldniveau voor de reissector. De ondertekenaars engageren zich om hun uitstoot te meten en minder CO2 te produceren. Ook zullen ze binnen het jaar een concreet actieplan opstellen en naleven.

Secretaris-generaal Zurab Pololikashvili van de Wereldtoerismeorganisatie (UNWTO) benadrukte dat hoewel veel privébedrijven al initiatieven nemen op het vlak van klimaatactie, een ambitieuzer plan voor de hele sector nodig is om te verzekeren dat het toerisme zijn klimaatengagementen versneld realiseert. “De Glasgow Declaration is een hulpmiddel om de kloof te dichten tussen goede bedoelingen en reële klimaatmaatregelen”.

TUI lanceert vandaag fair travel, een zogeheten ‘groenere’ benadering van vliegreizen, autoreizen en citytrips: reizigers die onder deze noemer boeken verblijven in accommodaties met een ecolabel, steunen de lokale bevolking en economie en investeren mee in groene mobiliteit.

Een bijdrage van 2 euro per persoon is inbegrepen in de reissom en TUI engageert zich om dit bedrag te verdubbelen. De helft van de opbrengst gaat naar projecten die de lokale economie en de bevolking ondersteunen. De andere helft wordt geïnvesteerd in projecten die werken aan groenere mobiliteit. De organisatie belooft een jaarlijkse rapportering van het ingezamelde bedrag en de projecten waarin is geïnvesteerd.

CO2-neutraal hotel 

Ook de hotelbranche engageert zich. Het Bucuti & Tara Beach Resort op Aruba sloot zich als eerste onafhankelijk hotel aan bij de doelstellingen van de COP26 van de Verenigde Naties. Eigenaar en ceo Ewald Biemans werd op de top uitgenodigd als winnaar van de Global UN 2020 Climate Action Award. Op 9 november zal hij een presentatie geven over het traject dat zijn resort heeft afgelegd naar het bereiken van de CO2-neutrale status.

Door de ondertekening van het charter engageert het Caraïbische resort zich om verdere maatregelen af te stemmen op de meest recente wetenschappelijke adviezen. Daarnaast stemt het resort in om binnen 12 maanden haar klimaatactieplan in te dienen of bij te werken, afgestemd op de vijf pijlers van de Declaration (Meten, Decarboniseren, Regenereren, Samenwerken, Financieren), een jaarlijks publiek verslag uit te brengen en samen met lokale en internationale collega’s ervaringen uit te wisselen en kennis te delen.

Biemans: “De Glasgow Declaration biedt een leidraad en duidelijke doelen die ons allen in het Caribisch gebied moet aanzetten tot samenwerking om ons kwetsbare, maar prachtige paradijs te beschermen en een betere toekomst voor onze mensen te bewerkstelligen.”

Horeca

Elke horecagelegenheid – van welke omvang dan ook en waar ook ter wereld – wordt opgeroepen om het verdrag te ondertekenen. De Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism brengt de wereldwijde kennis samen om klimaatbeleid te stimuleren. Het verdrag stelt: “Een rechtvaardige overgang naar Net Zero vóór 2050 is alleen mogelijk als het herstel van het toerisme de invoering van duurzame consumptie en productie versnelt en ons toekomstige succes herdefinieert door niet alleen rekening te houden met de economische waarde, maar ook met het herstel van ecosystemen, biodiversiteit en lokale bevolkingsgroepen.”

De hele tekst is te lezen op de website van het One Planet Sustainable Tourism Program, samen met aanbevelingen die ondernemingen actief in de toeristische sector, kunnen opnemen als onderdeel van hun klimaatplannen.

Tijdens panelgesprekken in Glasgow pleitten diverse sprekers voor versnelde actie in de toeristische sector, onder wie de president van Micronesië, de milieuminister van Panama en de directeur van het WTTC (World Travel and Tourism Council).

Onder meer de Schotse en Noorse dienst voor toerisme, de Accor groep en de Iberostar-hotels ondertekenden alvast het verdrag. In hoeverre de verklaring bij engagementen blijft of omgezet wordt in reële actie, zal nog moeten blijken. Ook blijft het in de luchtvaartsector, een cruciale speler voor toerisme, bijzonder stil wat klimaatacties betreft. Ten slotte, verminderen van uitstoot is maar een deel van wat we onder echt duurzaam toerisme verstaan.